Lämpöyrittäjyydestä on kerätty tietoja 1990 luvun puolesta välistä lähtien. Metsäkeskuksen puuenergianeuvojat ja Motiva ovat edistäneet. Työtehoseurassa (TTS) on kerätty uusista lämpölaitoksista tietoja vuodesta 2002 lähtien.

Lämpöyrittäjäkohteet vuonna 2012 eriteltynä yhtiömuodoittain ja asiakkaittain
Kuva: TTS