Lämpölaitoksia lämpöyrittäjille

Lämpölaitosinvestointi on lämpöyrittäjälle tärkeimpiä valinnan paikkoja. Oikean mitoituksen lisäksi laitoksen tekniikkaratkaisut voivat vaikuttaa merkittävästi sekä käytännön toimintaan että liiketulokseen.

Eri valmistajien lämpölaitoksiin kannattaa tutustua käytännön kohteissa. Tutustumismatkoja järjestävät eri hankkeet sekä laitostoimittajat itse.

Voit tutustua lämpölaitostoimittajiin sekä kattilavalmistajiin Bioenergialehden listauksien avulla.