Bioenergia ry valvoo lämpöyrittäjien etuja ja kehittää toimintaa

Bioenergia ry:n lämpöyrittäjävaliokunta on ensimmäinen puhtaasti lämpöyrittäjien edunvalvontaan keskittyvä toimija Suomessa.

Valiokunnassa on edustettuina maantieteellisesti kattavasti lämpöyrittäjiä, tutkimus- ja kehitysjärjestöjä sekä muita edunvalvontajärjestöjä.

Bioenergia ry tarjoaa jäsenilleen erityisesti lämpöyrittäjille suunnattuja tapahtumia sekä seminaariosioita vuosittaisten päätapahtumien puitteissa.