Strateginen kumppani kunnille ja yrityksille

Kunnat ja valtion laitokset ovat lämpöyrittäjien ensimmäisiä ja lukumäärältään suurimmat asiakkaat. Lämpöyrittäjät ovat lämmittäneet kuntien kouluja, palvelurakennuksia ja muita kiiinteistöjä jo 90-luvun alusta lähtien.

Yritys voi keskittyä vahvimpaan alaansa

Myöhemmin asiakaskunta on laajentunut muun muassa seurakuntiin ja laajaan joukkoon yrityksiä. Betoniyritykset, liikenneterminaalit, liikenneasemat ovat joitain esimerkkejä yrityksistä. 

Lämpöyrittäjä vapauttaa yrityksen tekemään sitä mitä parhaiten osaa ja tarjoaa usein merkittävästi edullisemman lämmön. 

Yhteistyössä energiayhtiöiden kanssa

Uusin asiakaskunta lämpöyrittäjille ovat energiayhtiöt. Lämpöyrittäjän ja energiayhtiön yhteistyö toimii esimerkiksi kunnallisen energiayhtiön ylläpitämässä erillisverkossa. Lämpöyrittäjä on fyyisesti lähellä kohdetta ja usein myös polttoaineketjua.